Mualla KAYAÇETİN
İnşaat Direktörü
 
Ofis:Spor Salonu B34
Tel  : 0212-3381026
Fax :0212-3381097
mkayacetin@ku.edu.tr

 

 

 

Funda GÜRGELİ
İdari Koordinasyon,Bütçe ve Raporlama Uzmanı
Ofis: Spor Salonu B35
Tel  : 0212-3381000
Fax : 0212-3381097 
fgurgeli
@ku.edu.tr

 

 

 

 

İlker KARAKAŞ
Proje Koordinatörü

Ofis: Spor Salonu B36
Tel : 0212-3381291
Fax:0212-3381097
ilkarakas
@ku.edu.tr

 

 

 

 

Cantürk KULAÇOĞLU
Proje Koordinatörü

Ofis : Spor Salonu B38
Tel  : 0212-3381084
Fax:  0212-3381097
ckulacoglu
@ku.edu.tr

 

 

 

Metin USTA
Proje Koordinatörü

Ofis: Spor Salonu B37
Tel : 0212-3381083
Fax: 0212-3381097
musta
@ku.edu.tr

 

 

 

Özkan BALLI
İnşaat Mühendisi

Tel : 0212-3381021
Fax: 0549-790 1774
oballi@ku.edu.tr

 

 

 

Hüseyin MERCAN
İnşaat Formeni

Tel  : 0212-3381024
Fax: 0212-3381097
hmercan
@ku.edu.tr

 

Arif ÇELİK
İnşaat Teknikeri

Tel  : 0212-3381036
Fax: 0212-3381097
arifcelik
@ku.edu.tr

 

Murat AVCI
İnşaat Teknikeri

Tel  : 0212-3381023
Fax: 0212-3381097
mavci
@ku.edu.tr

 

 
 

Servet CİN
İnşaat Ustası

Tel : 0212-3381261 
Fax: 0212-3381097
scin
@ku.edu.tr

 

 

 
 

Veli PÜRENLİ
Marangoz

Tel : 0212-3381261
Fax:0212-338 1097
vpurenli
@ku.edu.tr

 

 

 

 

Yaşar KARA
Marangoz

Tel  : 0212-3381261
Fax:  0212-3381097
ykara@ku.edu.tr

 

 


 

Adil Taşçı
Marangoz

Tel  : 0212-3381261
Fax : 0212-3381097
mbozcuoglu@ku.edu.tr

 

 

 

Adem Karakuş
Marangoz

Tel  : 0212-3381261
Fax : 0212-3381097
akarakus@ku.edu.tr

 

 

 

Şaban KÖYLÜ
Marangoz

Tel: 0212-3381261
Fax:0212-3381097
skoylu@ku.edu.tr

 

 

 

Veysel KÖSE
Marangoz

Tel: 0212-3381261
Fax:0212-3381097
vkose@ku.edu.tr