SORUMLU OLDUĞUMUZ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Proje Yönetim Sistemi
•    Yeni yapılacak binaların  yönetim sistemi; projelerinin yaptırılması, gerekli izinlerin alınması ve  inşaatlarının organizasyonu
•    Mevcut binalarda ihtiyaçtan yapılması istenen tadilatların projelendirmesi ve organize edilerek tadilatlarının yapılması
•    Mevcut binalara yapılması istenilen ek ve ilave bina projelerinin yaptırılması, inşaatlarının organizasyonu ve proje yönetimi
•    Mevcut Kampüs ve bağlı birimlerin tüm binalarının senelik koruyucu bakım-onarım ve tamirlerinin programlanması,organizayonu ve yürütülmesidir.

Bütçe Yönetimi
•    Maliyet analizleri yaparak, malzeme,teknoloji ve mevzuat takipleri yaparak, yatırım kararlarına katkıda bulunarak, senelik tamir-bakım programları oluşturularak, yıllık bütçe hazırlanması ve bütçenin doğru yönetilmesidir.

İnşaat Bölümü Arşiv Sistemi
•    Kampüs ve bağlı birimleriyle ilgili;
*Tüm Mimari-Statik-Elektrik-Mekanik Projeler,
*Resmi yazışmalar,
*Genel Raporlar,
*Hakedişler ve İhale Dokumanları,
*Ve diğer faydalı evrakların bir sistem içerisinde arşivlenmesi yönetimidir.

İnşaat Malzemeleri Satınalınması ve Depolanması Sistemi
•    İlave inşaatlar ve tamir bakımla ilgili inşaat malzemelerinin satınalınması ve depolanması sisteminin yönetimidir.

Master Key Sistemi
•    Kampüs ve bağlı birimlerdeki tüm özel anahtar sisteminin yönetimidir.

C Track-it
•    Kampüs ve  bağlı birimlerde yaşayanların, günlük tamir-bakım ve acil işlerini bildirdikleri sistemin yönetimidir.

 

SORUMLU OLDUĞUMUZ BİNA VE TEKNİK SİSTEMLER

Koç Üniversitesine bağlı tüm birimlerin açık ve kapalı alanlarının her türlü inşai işlerinden 
sorumludur.

Koç Üniversitesi Kampüsü

Kapalı alan : 152.000 m² 

Açık alan    : 250.000 m²

 

Batı Kampüsü 

Kapalı alan : 34.852 m²

Açık alan    :11.842 m²  

 

İstinye Kampüsü

Kapalı alan : 5.000 m²

Açık alan    : 3.500 m²

 

Arnavutköy Lojmanları

Kapalı alan : 2.000 m²

Açık alan    : 1.500 m²

 

Anadolu Medeniyetleri Enstitüsü

Kapalı alan : 5.729 m²

 

Sağlık Meslek Yüksekokulu

 

Kapalı alan : 4.901 m²

 

Sağlık Meslek Yüksekokulu Yurdu

Kapalı alan: 1.145 m²

Açık alan: 300 m²

 

Rahmi Koç Müzesinde Kayıkhane

Kapalı alan : 250 m²

Açık alan    : 250 m²

 

 Taş mektep

 

Kapalı alan : 1600m²

 Açık Alan  : 1000 m2

 

Sitelerdeki Kiralık Lojmanlar

Kampüse yakın mesafedeki Sitelerde , bazı Öğretim Görevlileri, Master ve Doktora Öğrencileri kullanımı için kiralanmış olan dairelerdir.

Kapalı Alan: 100 daire x (ortalama) 100 m² =10.000 m²